top of page
3 - maart.JPG

Praktisch

1. Voor wie?

Om logistieke redenen (vervoer ter plaatse en verblijf) en om de reis inhoudelijk sterk te houden (goede gesprekken en bezoeken die de partners niet overdonderen) beperken we het aantal deelnemers tot 9 personen.


Kandidaten:

- zijn werkzaam binnen de groep Broeders van Liefde (in vast dienstverband of voor mensen uit het onderwijs reeds twee schooljaren)
- zijn bij voorkeur actief betrokken bij de Zuidacties van Fracarita Belgium in hun entiteit (lokale promotoren en hun naaste medewerkers) of willen dit worden en engageren zich voor een lokale inzet nadien
- zijn bereid om binnen de context van een ontwikkelingsland de luxe een tijdje achterwege te laten en willen zich inpassen in het reizen in groep (flexibiliteit, groepsdynamiek, wederzijdse verantwoordelijkheid, lokale gedragsregels, gezondheid, veiligheid,...)
- voldoen bij selectie aan de vereisten om een blanco uittreksel uit het Strafregister voor te leggen (nodig voor het visum van DR Congo)
- zijn vanuit zichzelf 'open minded' en 'positief ingesteld': dat helpt de vele indrukken, de cultuurverschillen en de vermoeidheid van het reizen op te vangen
- beschikken over een goede mentale en fysieke gezondheid om de drukke en vaak ook emotioneel zware reis te doorstaan
- beschouwen de reis niet als vakantie, maar als een leerrijke ervaring om persoonlijke inzichten te verwerven rond internationale samenwerking en om verdere motivatie op te doen voor getuigenis en daadwerkelijke inzet voor de partners van Fracarita Belgium op hun werkplek (op school of in de voorziening waar ze actief zijn) en daarbuiten.

 

2. Periode

Van de eerste zaterdag van de krokusvakantie tot de woensdag na deze vakantie.

Voor de komende editie is dit van zaterdag 10 februari tot en met woensdag 21 februari 2024.


In overleg met de vzw Organisatie Broeders van Liefde (werkgever van de personeelsleden van de Groep Broeders van Liefde) kunnen de deelnemende personeelsleden enkele dagen in opdracht reizen. Zowel voor onderwijzend personeel als voor personeel in de sectoren welzijn en zorg gaat het om de laatste drie dagen (die buiten de krokusvakantie vallen). Afspraken hierover verlopen rechtstreeks via Fracarita Belgium. Je hoeft zelf geen stappen te ondernemen.

 

3. Concreet bezoekschema

De afstanden zijn relatief klein tussen de partners en maken een brede waaier aan bezoeken mogelijk.

 

Rwanda:

- Ndera: een kleuterschool, een partner voor kinderen met een mentale beperking & een psychiatrisch centrum
- Gatagara: centrum en scholengemeenschap (kleuter, lager en middenschool) voor kinderen met een fysieke of auditieve beperking
- Huye: secundaire school en beroepsopleiding voor jongeren met en zonder beperking (fysiek, visueel en auditief) & een psychiatrisch centrum
- Rwamagana: lagere school en middenschool voor blinden


DR Congo:

- Bukavu: technische school en psychiatrisch centrum

Zie ook kaart op deze pagina.

 

4. Verblijf en transport

Brussels Airlines brengt ons rechtstreeks van Zaventem naar Kigali, de hoofdstad van Rwanda. Ter plaatse maken we de rondreis met een eigen minibusje met chauffeur.

Verblijven doen we meestal in kloosters van de Broeders van Liefde. We vinden er naast alle basisvoorzieningen ook steeds een gastvrije thuis.

5. Voorbereiding

Ook de nu al achttiende editie van de Zuidreis zal met de deelnemers grondig worden voorbereid. Op de twee voorbereidingsnamiddagen (waaraan deelname verplicht is) maken we kennis met de andere deelnemers en de begeleiding en nemen tijd voor een uitgebreide voorbereiding:

- Inhoudelijk

Doelstellingen Zuidreis, globale situering Broeders van Liefde internationaal, uitgebreide kennismaking met Fracarita Belgium als ngo, internationale samenwerking, voorstelling van de te bezoeken Regio Grote Meren, interessante lectuur ...

- Praktisch

Reisschema, vaccinatie & medicatie, internationaal paspoort & visa, klimaat, veiligheidsomstandigheden, afspraken binnen de groep, lokale gedragsregels, wat neem je zoal wel en niet mee, hoe ben je bereikbaar, ...
Alles wordt grondig in detail besproken en al jouw bijkomende vragen worden beantwoord.

 

6. Begeleiding

De reis wordt begeleid door Rik De Coninck. Rik werkt meer dan 20 jaar in het psychiatrisch centrum te Lede en werkt even lang als vrijwilliger voor Fracarita Belgium. Hij reisde naar verschillende partners van de Broeders van Liefde in Azië en Afrika. Hij begeleidde deze reis naar Rwanda en Oost-Congo verschillende keren.

Het reizen in kleine groep maakt een goede intense begeleiding mogelijk. De reis is lichamelijk en emotioneel behoorlijk zwaar, maar we maken veel tijd vrij voor verwerking. Want mocht je toch een cultuur- of armoedeshock ervaren, dan is er in zo'n geval steeds het vangnet van de groep en de begeleiding.

7. Veiligheids- en gezondheidsadviezen

We volgen de actuele gezondheidsrichtlijnen en reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken en Rwanda en Congo. Krijgen wij een negatief reisadvies, dan annuleren we de reis. Bij annulatie van de reis wordt wat je reeds betaald hebt, teruggestort, behalve de prijs voor het visum naar Congo en € 50 annulatiekosten + € 36 dossierkosten voor de terugbetaling van het vliegtuigticket.

De reizigers zijn zelf verantwoordelijk om zich te schikken naar de binnen- en buitenlandse gezondheidsbepalingen (bvb. verplichte vaccinaties).

8. Nabegeleiding en engagement met inzet nadien

Ook na de Zuidreis maken we tijd en ruimte voor elkaar en voor de groep. We houden iedereen na deze intense ervaring met de voeten op de grond! Daarvoor trekken we een tweetal terugkommomenten uit. Samen gaan we voor een goede verwerking van alle opgedane ervaringen zodat we die een evenwichtige plaats kunnen geven in de persoon die we zijn, in ons professioneel engagement en in onze eigen leefwereld thuis.


Ook bespreken we hoe de deelnemers hun enthousiasme en hun verdiept solidariteitsgevoel concreet kunnen invullen. Van deelnemers wordt daarbij minstens een getuigenis in het werkkader verwacht en een zelf te kiezen initiatief (getuigend en/of fondsenwervend) buiten het professioneel milieu. Vandaar dat we je vragen om je creativiteit, enthousiasme en talenten in de strijd gooien om steun te zoeken voor de bezochte partners. Dit is immers duidelijk een reis waaraan een engagement vast hangt.

Engagement na de Zuidreis

Actie ondernemen na de Zuidreis: enkele oud-Zuidreizigers tappen ten voordele van de partners in Afrika

bottom of page