top of page
bannerafbeelding-activiteitenkalender.jpg

Assante

Assante: de werking voor oud-Zuidreizigers van Fracarita Belgium

Met meer dan 120 zijn we al: mensen met een warm hart die sinds 2005 met de ngo van de Broeders van Liefde op Zuidreis trokken naar het hart van Afrika. Vanuit de deelnemers kwam het initiatief om Assante op te richten: een werking voor oud-Zuidreizigers.

 

Assante, wat ‘dankjewel’ betekent in het Swahili, wil als nieuwe beweging, de ervaring en de expertise enerzijds en het enthousiasme en engagement anderzijds van oud-Zuidreizigers valoriseren, onderhouden en versterken binnen ieders mogelijkheden.

Assante richt zich in de eerste plaats op oud- Zuidreizigers, maar staat ook open voor andere sympathisanten van de partners van de Broeders van Liefde in het Afrikaanse Grote Merengebied. Als actieterrein in Vlaanderen wordt voornamelijk gekozen voor doelgroepen die buiten de traditionele achterban van de Broeders van Liefde vallen.

 

Assante is een vrijwilligersvereniging die verdieping wil bieden rond internationale samenwerking, verbinding wil creëren rond wereldwijde solidariteit en engagement wil stimuleren. We willen daarbij een hart hebben voor onze vrienden in Afrika én een warm hart voor de vrijwilligers onderling die we om de zoveel tijd samenbrengen.

Voor meer informatie over Assante kunnen oud-Zuidreizigers terecht op https://fracarita-belgium.org/assante/

Deze pagina's zijn beveiligd met een gebruikersnaam en paswoord. Problemen met inloggen? Stuur dan een mailtje naar jan.decoene@fracarita.broedersvanliefde.be

bottom of page