top of page
2019 03 11 ma 10 56 44 - Carine-fotos IMG_6467.JPG

Doelstellingen

Wat doen we ter plaatse?

De Zuidreis brengt je in contact met jouw collega's in Afrika. Ze hebben dezelfde job als jij, maar voeren die uit in totaal andere omstandigheden. Met hen maken we kennis en ze voeren ons mee in hun werk- en leefwereld.

 • We bezoeken de partners van Fracarita Belgium in Rwanda en in Zuid-Kivu (DR Congo)

 • we maken kennis met de lokale context/situatie

 • we maken kennis met de beoogde doelstellingen van de partners

 • we leggen contacten en wisselen uit met de Afrikaanse collega's

 • we leggen contacten en wisselen uit met de begunstigden van de partners (leerlingen, cliënten, patiënten en hun familie)

 

Beoogde resultaten voor de deelnemers:

 1. Je wordt lokale promotor van Fracarita Belgium in je school of voorziening van de Broeders van Liefde en je kent partners van Fracarita Belgium, begrijpt hun noden en weet wat de visie, missie en de beoogde perspectieven en ontwikkelingen zijn.

 2. De promotoren krijgen een zicht op de werking van de internationale congregatie en begrijpen dat zij collega's zijn van medewerkers in andere werelddelen die zich inzetten voor dezelfde missie en doelgroepen.

 3. De promotoren begrijpen dat de inspanningen die onze Afrikaanse partners verrichten om hun doelstellingen te realiseren, substantieel versterkt kunnen worden door solidariteit vanuit België.

 4. De promotoren zijn na hun Zuidreis extra gemotiveerd om deze boodschap hier over te brengen naar hun collega's en doelgroepen.

Doelstellingen van de Zuidreis voor Fracarita Belgium:

 • Lokale promotoren van Fracarita Belgium krijgen een concreet beeld op de werking, visie en doelstellingen van de partners die Fracarita Belgium ondersteunt in Afrika en kunnen deze verwoorden en overbrengen.

 • Fracarita Belgium beschikt in de entiteiten in België over gemotiveerde promotoren die met kennis van zaken spreken en die de internationale solidariteit verder lokaal ontwikkelen.

 

Wat is niet de bedoeling?

Er wordt niet gekozen voor vier andere soorten van verkenningen:

 

 • de echte inleefreizen:

Waarbij deelnemers drie weken weg trekken en meestal langdurig in gastgezinnen wonen. 

 • de echte uitwisselingsreizen:

Dit betekent dat er na de reis een tegenbezoek komt.

 

 • de werkreizen:

Een diepe wens van velen: naar Afrika trekken en daar helpen een school of ziekenhuis te bouwen. We tonen ter plaatse dat dit niet de hulpvraag is die de collega's in Afrika ons stellen. Er zijn handen genoeg. Slechts voor capaciteiten die lokaal nog niet aanwezig zijn, zendt Fracarita Belgium doelgericht en tijdelijk gekwalificeerde medewerkers uit om lokale mensen voor de job op te leiden.

 

 • een opstapje naar vrijwilligerswerk in partnerlanden in lage inkomenslanden:

Tijdens de Zuidreis ligt de focus op het bekijken van wat we thuis (in België) kunnen doen als inzet voor de partners.

bottom of page